Organisations Exceptionnel

Home / Netherlands / Organisations Exceptionnel
Organisations Exceptionnel

ABOUT Organisations Exceptionnel

(English below)
Exceptionnel

Fetish Gloss,…..A Night of Provocative Exploration of Eroticism

Object van seksuele belangstelling of verering!

Fetish is méér dan een rubber of latex outfitje aanpassen en je dan op wat harde beats uit je dak laten blazen. Het is fijnzinniger, speelt in op je geest en zintuigen en maakt je donkerste gedachten los, wakker…

Fetish – een spel van verleiding
Denk aan de stille band die je hebt met je partner, het spel dat je speelt. De oogopslag, de lippen in een raadselachtige glimlach, de verstandhouding in de blik…. Versterkt met prachtige latex outfits of unieke burlesque kledij, oog voor detail – smaakvol, zorgvuldig gekozen – wakkert een fetish feest àl je zintuigen aan tot in overdrive en zijn geest, lichaam en sfeer verbonden als katalysators van een unieke, wonderlijke beleving.
Wij brengen een nieuwe verse van fetish – naar de basics van het genre in een exclusief fijnzinnig feest waar vulgariteiten geen plaats kennen. We bewandelen de grens van smaak en fantasie om jullie met de hand te nemen en mee te nemen in onze wereld. We leiden jullie rond langs de Zeven Zonden: Hoogmoed, Hebzucht, Onkuisheid, Afgunst, Gulzigheid, Wraak, Luiheid… Dit alles op de meest bijzondere locaties waar fetish feesten horen plaats te vinden!

Het resultaat is een onvergetelijke avond, een reis naar de duistere plekjes van je ziel met Fetish Gloss als gids. We werken – zoals jullie dat van ons gewend zijn – alles tot in de puntjes verzorgd.

Dress Code:

We wensen van jullie dan ook dezelfde toewijding. Nog meer dan bij de andere themafeesten is het strict respecteren van de dress code gewoon een must bij een fetish feest. We laten jullie ruim de keuze: leer, pvc, latex, burlesque, uniform…. Jouw fetish, jouw fantasie – zolang het maar smaakvol, prikkelend en passend is. We zullen uiterst strict zijn op het correct opvolgen van de dress code! Het basis principe is toegankelijker en voor beginners zal Fetish Gloss een mooie opstap zijn naar de meest gerespecteerde fetish evenementen die ons land rijk zijn!

Deze niet respecteren houdt in dat je de andere deelnemers niet respecteert, en we vinden dan ook niet dat je het verdient om deel te nemen aan dit unieke feest. Decision doorbitch is dan ook final!

Voor die deelnemers die de dress code interpreteren op een klassevolle, sexy manier hebben we een extra verrassing in petto!

NIEUWE WEBSITE IN DE MAAK!

NEXT EVENT IN NRW (GERMANY) MINE Building March 2019

ENGLISH VERSION

Fetish Gloss…A night of Provocative Explorations of Eroticism

Be the object of sexual interest or worship!

Fetish is much more than just wearing a rubber or latex outfit and dancing to the beat of the music. Its way more refined, it plays with your mind and your senses, awakening and unleashing your darkest desires…

Fetish – A Game of Seduction

Consider the silent bond you share with your partner, the game you two play. The glance of an eye, the lips in an enigmatic smile, the mutual understanding of that certain look…reinforced with beautiful latex outfits or unique burlesque fashion items, an eye for detail, carefully chosen – get ready for a fetish party where all your senses go into overdrive and where body, mind and atmosphere are connected like catalysts culminating in a unique, wonderful experience.

Fetish Gloss brings you a new fetish – a back to the basics kind of this genre in an exclusive party where subtle vulgarities dont have any foothold. We walk the boundaries of taste and fantasy and take you by the hand to take part in our world. We guide you around the Seven Sins: Pride, Greed, Lust, Envy, Gluttony, Revenge, Laziness…and all this in the most incredible locations where Fetish belongs. The result is an unforgettable evening, a trip to the dark corners of your soul with us as your guide. And just like you have come to expect from us – we put the dot on very i.

Dress Code:
We would love for you to show us that same dedication! Even more so than at our other themed parties, the strict adherence to the dress code is simply a must for a proper fetish party. We really give you plenty of options: leather, pvc, latex, burlesque, uniform…your fetish, your imagination just as long as it is tasteful, stimulating and appropriate. We have no choice but to be ultra strict with the dress code. Our back to basics makes this party broadly accessible to novices and because of it Fetish Gloss will be a nice stepping stone to attend the most respected fetish events out there!

Please note that not respecting the dress code shows you are not respectful of other participants, and so in that case you will not allowed to join this unique party. The decision of the door bitch is ultimately final!

For those participants who interpret the dress code in a classy, sexy way, we do have an extra surprise in store for you!
UPCOMING EVENTS

DETAILS

Alcohol Sold, Food Available, On Premises, Dance Floor, Fetish Room, Outside Area, Massage Area, Sauna, Jacuzzi, Swimming Pool, Smoking Area, Private Rooms, Private Lockers, All Inclusive, BYOB, Dark Room, Glory Hole

OPERATING TIMES

DAY HOURS
Mon Closed
Tue Closed
Wed Closed
Thu Closed
Fri Closed
Sat Closed
Sun Closed

SDC Member: FETISHGLOSS

Address, , NLD
, Netherlands

Contact Details Click Here